koudegrond.jpg

Op het Joost Prinsen web is een mooi aantal mp3’s te vinden van de lang vervlogen LPs.

Eén reactie

Alexander Muster 5 september 2003 Reageer

Betreft: Was JEZUS Julius CAESAR?! Prof.Carotta schreef een boek in 1999 over deze Questie. Julius stierf in 44 v.Chr en werd de 12e Romeinse God(na Jupiter)zijnPleegzoon Octavianus noemde zich”Divus-Filius”en werd [per testament]
de 13e Romeinse god. Maar in 84 wilde Keizer Decius een Levende (14e)Romeinse god zijn daartoe moesten zijn directe voorgangers per decreet worden verketterd!De meeste Julius Caesar Kapellen stonden in het Heuvelrijke Palestina; hier ging de”Juliaanse”kerk ondergronds
de”Blixenschicht”(familiwapen van het geslacht Julii werd veranderd in de “Dubbele Vis”
en Julius-Archi Megistos werd
Jesse-Chrestos of X-tos! de”X”
in X-tos is Grieks (niet romeins of Latein)en betekend zowel BliXem als Vis(=iCHtus!)
Het “CHiro”van Constantijn is dus een Vis met Blixemschicht
of een agressief en Positief
Teken”weest assertief”zou men zeggen. De Medewerkers van Caesar(generaals e.d.)werden in het Evangelie tot Apostelen
Marcus was de Pontifec-Maximus
Marcus(Lepidus) “Petrus”was de
Vriend en Plaatsvervanger van Caesar: Marcus Anthonius hij liet deze op het Kritieke moment in het Theater van pompeuis in de steek! In het Begrafenis-Spel(Passie-Spel)van Caesar/Jezus wordt deze “Petrus”3 keer van afval beschuldigd! Anthonius dacht met zijn Testament voorlezing Caesar’s opvolger te worden. Toe Octavianus zich erchter “opwierp”tot Caesar’s opvolger wilde Anthonius niet met hem meewerken en werd zo in de Bijbel-NT, de”ongelovige”Thomas! Helaas lijkt het erop dat Octavianus door te gaan vissen in een meertje tijdens Caesar’s vermoording als enige der Senatoren!en zijn snelle aanwezigheid vlak na Caesar’s moord; dat Hij de moord had voorbereid en later vermoordde hij de Moordenaars!
zogenaams uit wraak en Pietteit voor zijn”Vader”Caesar, maar ook diens beste vriend Anthonius moest eraan geloven en Caesar’s directe Familie werd ook uitgeschakeld(Caesarion!)
dus Octavianus was een schurk!
Wij herinneren hem nog als het Kindje Jezus voor wie de wereld draaide! Jezus zelf(Caesar)moest sterven omdat HIJ “Koning”wilde worden maar zijn zoon en Moordenaar(?)werd zelfs nog meer:Keizer!
Waar zou toch het spreekwoord “zijn Haan Koning laten kraaien toch vandaan komen”? Men hoeft Carotta’s boek niet gelezen te hebben om
het antwoord te weten; desondanks geef ik hier slechts ter referentie het EmailAdres: http://www.carotta.de Graag had ik van de Heer Tv-Acteur Joost Prinsen enig Commentaar! Is”Ongeluk”te vermijden? Nee; of Ja indien je NIETS onderneemt!Hoogachtend, Alexander Muster
(amateur egyptoloog 18eDyn.)
PS van Carotta mag men gewoon in Jezus blijven geloven!DANK.
d.d.Delft, 8 Sept.2003 muster@wanadoo.nl

Geef een reactie