Vanmorgen op Radio 1 weer eens een CDA kamerlid over de pré pensioenplannen. En het komt iedere keer op hetzelfde neer: Nederland maakt ten onrechte zoveel stampij want we luisteren niet! Het kabinet — en dat betekent deze regeerperiode ook automatisch CDA en VVD in de kamer — heeft het zo goed met ons voor en wij — wij zitten dromerig naar buiten te staren, naar het hondje op het schoolplein. Onze meester weet wat goed voor ons is. De CDA mevrouw rekent me voor: als iemand met een wettelijk minimumloon 50 euro per maand opzij zet gedurende vijf jaar, dan kan hij het jaar daarop een dag minder gaan werken. Hoera! Een dag minder werken, een heel jaar lang. En wat is nou 50 euro? Als je het kleed van de serre oprolt en de jongelui de gelegenheid geeft de quickstep te oefenen ben je al meer kwijt aan Rivella en pelpinda’s.

 

Vreemd dat zoveel mensen het niet snappen — vakbonden, CBS, deskundigen. De Rabobank zal klanten adviseren geen gebruik te maken van de regeling. De kwaliteit van het voetvolk in dit land laat te wensen over. Maar gaat u maar rustig slapen — het CDA waakt.

4 Comments

Submit a Comment